สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 จำนวน 34 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ [สิ่งพิมพ์รัฐบาล] 21
2 การฟิ้นฟูเครื่องกัดแนวตั้ง BYJC (กรณีศึกษา) = Restoring of BYJC vertical milling machines (Case study) / เรือนลักษณ์ สะวิเวก, วรวุฒิ สินทร และวิชรันทร์ ทุยสีทา 21
3 Flash MX ready & rorkshop โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช [Text] 12
4 Fluids. Russell, Robert. M. [Text] 12
5 MATLAB เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สุธรรม ศรีเกษม [Diskette] 12
6 กฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ. สุรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา [Text] 12
7 กระบวนการแปรรูปพลาสติก = Plastic processing เจริญ นาคะสรรค์ [Text] 12
8 การเขียนโค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์. มณีโชติ สมานไทย [Text] 12
9 การคำนวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี กัญจนา บุณยเกียรติ [Text] 12
10 การคำนวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี เล่มที่ 1 : สมดุลมวลสาร กัญจนา บุณยเกียรติ [Text] 12
1234
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?