สถิติการค้นหาตามคำค้น
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่คำค้นประเภทคำค้นจำนวนครั้งลำดับที่
1BYJC--การฟิ้นฟูเครื่องกัดแนวตั้ง หัวเรื่อง(คำขึ้นต้น)21
2การประมวลผลภาพ--เทคนิคดิจิตอลหัวเรื่อง(คำขึ้นต้น)21
3จิรวัฒน์ บุตรบุญชูผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)21
4ธีระพันธ์ ระรื่นรมย์ผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)21
5ประสิทธิ์ สวัสดิสรรพ์ ผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)21
6ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)21
7วรวุฒิ สินทร,ผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)21
8สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)21
9การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค.หัวเรื่อง(คำขึ้นต้น)12
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหัวเรื่อง(คำขึ้นต้น)12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?