ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 55 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง / เอกชัย รัตนโน
ชื่อผู้แต่ง เอกชัย รัตนโน
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 510 อ421ค 2562
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ / กณิกนันต์ บานชื่น, หริลักษณ์ บานชื่น
ชื่อผู้แต่ง กณิกนันต์ บานชื่น
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 613.7 ก784พ 2562
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ / อภิรักษ์ สุขเกษม
ชื่อผู้แต่ง อภิรักษ์ สุขเกษม
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 621.46 อ259ม 2562
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีขั้นต้น / จันทนา สาขากร, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ชื่อผู้แต่ง จันทนา สาขากร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 657.042 จ246ก 2561
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความเป็นครู = Self actualization for teachers / ยนต์ ชุ่มจิต
ชื่อผู้แต่ง ยนต์ ชุ่มจิต
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 371.12 ย134ค 2558
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ = Standard for fire tube boiler inspection / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์
ชื่อผู้แต่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 621.194 ว755ม 2562
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่ / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 620 ว38น 2558
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการคุณภาพ / ปรียาวดี ผลเอนก
ชื่อผู้แต่ง ปรียาวดี ผลเอนก
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 658.562 ป474ก 2558
วันที่สร้าง 27 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior / นิติพล ภูตะโชติ
ชื่อผู้แต่ง นิติพล ภูตะโชติ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 302.35 น539พ 2562
วันที่สร้าง 27 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องกลไฟฟ้า 1 = Electrical machine 1 / ไชยชาญ หินเกิด
ชื่อผู้แต่ง ไชยชาญ หินเกิด
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ 621.31 ช854ค 2562
วันที่สร้าง 27 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?