ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 37 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดขนาดรอยกดทดสอบความแข็งด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป = Application of measuring instrument for hardness tester with software package / จักรกฤษณ์ ทองโพธิ์ศรี, สุภีร์ แสงฤทธิ์ และอภิชัย ทองรังศรี
ชื่อผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ทองโพธิ์ศรี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คอ 6534 2560
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การฟิ้นฟูเครื่องกัดแนวตั้ง BYJC (กรณีศึกษา) = Restoring of BYJC vertical milling machines (Case study) / เรือนลักษณ์ สะวิเวก, วรวุฒิ สินทร และวิชรันทร์ ทุยสีทา
ชื่อผู้แต่ง เรือนลักษณ์ สะวิเวก
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คอ 6526 2563
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาภาระของระบบปรับอากาศและคุณลักษณะของผนังอิฐบล็อกผสมเม็ดโฟม = Study on the performance ofv air condition system and characteristic of epe brick wall / ณัฏฐพงษ์ สุนทราวิรัตน์, ปวิช เกียรติสินนา และภูริช จันทร์ประโคน
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐพงษ์ สุนทราวิรัตน์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คก 6533 2561
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและการสร้างเครื่องสางใบอ้อย = Design and fabrication the sugarcane leaf pruning machine / โชคชัย เหล่าหมวด, ภควัตร กระแสร์ และวิจิตร ตองทศ
ชื่อผู้แต่ง โชคชัย เหล่าหมวด
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คอ 6525 2561
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลังคาทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ = Solar roof for hot water / จักรพันธ์ สองปราบ, ธีรพงษ์ พงษ์นัยรัตน์ และพิศิษฐ์ ศรีอ่ำดี
ชื่อผู้แต่ง จักรพันธ์ สองปราบ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คอ 6528 2560
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องตากกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกึ่งอัตโนมัติ = Semi-Automatic solar energy banana desiccate / สุเมธ แสงผา และอนุวัช กิจโกศล
ชื่อผู้แต่ง สุเมธ แสงผา
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คอ 6532 2561
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องปอกหวาย = Rattan peeled machine / ปปกร ภูคำยอด และสุริยพงศ์ ทัพซัาย
ชื่อผู้แต่ง สิปปกร ภูคำยอด
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คอ 6527 2563
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องผ่ากล้วยอัตโนมัติ = Automatic banana cutting machine / สุภัทร แสงมา และอภิสิทธิ์ บุสุวะ
ชื่อผู้แต่ง อภิสิทธิ์ บุสุวะ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คอ 6531 2561
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน = Study on the use of gasohol in gasoline engines / จิรพันธ์ สำเภา และวิชาญวิทย์ มูลต้น
ชื่อผู้แต่ง จิรพันธ์ สำเภา
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คก 6522 2560
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและสร้างยานเบาะอากาศ = Design and construction hoverchraft / ณรงค์ฤทธิ์ ดลแม้น, วุฒิศักดิ์ คงสมมาตร และศุภกร จำเริญบุญ
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ฤทธิ์ ดลแม้น
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เลขหมู่ คก 6521 2561
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?